SBC Ekonomisk förvaltning

SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) ekonomisk förvaltning, specialiserade på förvaltning av bostadsrättsföreningar. 

Alla medlemmar har möjlighet att logga in på SBCs hemsida.
Där kan man hitta bl a sina månadsavier på avgiften samt annan värdefull information.

Logga in på SBCs hemsida, SBC Hemma med personnummer och BankID eller lösenord.

Kontakta gärna SBC Kundtjänst, tel 0771-722 722, kl 07.00 – 21.00 vardagar, om ni har några frågor eller skriv till kundtjanst@sbc.se

Vi rekommendera att ansluta sig till autogiro så att månadsavgiften dras automatiskt varje mån.
Autogiroblankett