Varmvattenmätare

Digital avläsning av varmvattenförbrukningen påbörjas 1 april 2021. 
Debitering sker kvartalsvis via avgiftsavierna från SBC.
Sänkning av årsavgiften med 2% kommer också att ske från den 1 april 2021.

Styrelsen
2020-11-18


Läs mer under fliken IMD