Kommande underhåll

Vecka 16: Grävning av diket vid ån ner mot Svinviken. Utförs av Väddö Förvaltning.
Vecka 20: Skrapning och målning av hus 10 påbörjas i maj. Hus 8 och 12 i augusti-september, Väddö Förvaltning.

Fönsterputs ovanför entrédörrarna kommer att utföras av Alltjänstteamet under våren 2021.

Styrelsen 
2021-04-13